Brukermanual Compublish > Lenke dokumenter > Håndbok status "lansert"/"under arbeid"

Håndbok status "lansert"/"under arbeid"

Sist endret: 18.03.2011


Hva er forskjellen på håndbok status "lansert"/"under arbeid"?
Ved å gå inn på gå inn på Innstillinger under "Diverse" overskriften (alternativt finner du også Innstillinger helt nederst under venstremenyen) finner man status på håndboken.
 
1.
Når arbeidet i en håndbok påbegynnes blir den levert med status "under arbeid".  Det betyr at i redigeringsmodus på et dokument har man en fane som heter "Arbeidsprosess" hvor man legge dokumenter som er klar for publisering på status "godkjent", evt. "under arbeid"/"utkast" dersom de ikke er helt klar for publisering enda. I tillegg kan man skrive inn kommentarer. Dokumenter som ikke har status "godkjent" blir ikke publisert/synlig for leser.
 
2.
Først når håndboken er klar til å publiseres er det viktig at status endres til "lansert" (man kan ikke stille tilbake). Å lansere medfører en del nye og nyttige funksjonaliteter:
 
  • "Arbeidsprosess-fanen" erstattes med en "Kommentar-fane". Kommentarer fra "under arbeid" fasen blir stående, men man har ikke lenger valg om "godkjent", "utkast" og "under arbeid" som status på dokumenter.  I stedet vil redaktør få valg om Publisert: Ja/Nei.
  • Arbeidsprosessen vil fortsatt være et valg fra Redaktørsiden og under venstremenyen, men status på dokumentene er endret til Publisert: "Ja/Nei".
  • Ved opprettelse av nye dokumenter vil disse bli satt til "publisert" automatisk - dvs. dersom redaktør ikke ønsker å publisere det, må status settes til "ikke publisert".
  • Dokumenter som ikke er publisert merkes med rød farge i venstremenyen, og i tillegg vil redaktør få en liste over "Ikke publisert" dokumenter på redaktørsiden. Dokumenter som har status "ikke publisert" vil heller ikke være søkbare for leseren.
  • Funksjonen "Utkast" blir aktivert, som gjør redaktør i stand til å lage et "utkast" av et allerede publisert dokument. Det vil si at leser ser fortsatt det opprinnelig publiserte dokumentet, mens redaktør jobber med sitt "utkast". Når redaktør er klar, velges "publisering" som gjør dette synlig for alle.