Nyhetsinnstillnger

Sist endret: 28.02.2011


 
Under "innstillinger" har man mulighet for å definere om "nyhet" skal være skrudd av eller på:
Det må stå "kryss" i ruten for "Nyhet" under innstillinger.
 
Videre kan det angis hvor mange nyheter som skal være synlig fra forsiden (når man scroller nedover) før de går over i nyhetsarkivet. Nyhetsarkivet fylles på etter hvert.
 
I tillegg kan man selv velge hva overskriften skal være for nyhetene.
 
Skal man slette en nyhet, åpner man nyheten og trykker "slett".